Trang chủ
Giới thiệu
Giảng dạy tiếng Pháp
Du học Pháp
Thư viện đa phương tiện
Hoạt động văn hoá
Dịch vụ khác
Hình ảnh
Liên hệ

Sơ đồ tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng

Nguyễn Ngọc Lan

Tel : (08) 38295451 – máy lẻ:101
       (08) 38248413
Fax : (08) 38291424
E-Mail : ngoclan@idecaf.gov.vn

Trợ lý Viện trưởng

Ông Nguyễn Trọng Duy 

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:102
Fax : (08) 38291424
E-Mail : trongduy@idecaf.gov.vn

Phụ trách phòng Đào tạo tiếng Pháp

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:109
Fax : (08) 38274354
E-mail: thanhthao@idecaf.gov.vn

Phụ trách phòng Hoạt động Văn hóa, Thông tin và Quan hệ đối ngoại

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:132
Fax : (08) 38291424
E-Mail : hanhvtm07@gmail.com

Phụ trách Thư viện Đa phương tiện

Bùi Thọ Quỳnh Nga

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:117
Fax : (08) 38274354
E-Mail : mediatheque@idecaf.gov.vn

Phụ trách phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:132 
Fax : (08) 38291424 
E-Mail : hanhvtm07@gmail.com

Kế toán trưởng

Lê Hương Giang

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:103
Fax : (08) 38291424
E-Mail : huonggiang@idecaf.gov.vn

Chuyên trách CampusFrance

Tel : (08) 38 27 43 55
E-mail: hochiminhville@campusfrance.org 

Cố vấn sư phạm  
Phụ trách các lớp tiếng Pháp người lớn

Ông Phạm Duy Thiện

Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 130
E-mail: phamduythien@idecaf.gov.vn
phamduythien@yahoo.fr

Cố vấn sư phạm
Phụ trách các lớp tiếng Pháp thiếu nhi
Phụ trách Câu lạc bộ tiếng Pháp Idecaf

Ông Hervé Fayet

Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 116
E-Mail: hervefayet@idecaf.gov.vn
           classesbilingues@hotmail.fr

BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng

Nguyễn Ngọc Lan

Tel : (08) 38295451 – máy lẻ:101
       (08) 38248413
Fax : (08) 38291424
E-Mail : ngoclan@idecaf.gov.vn

Trợ lý Viện trưởng

Ông Nguyễn Trọng Duy 

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:102
Fax : (08) 38291424
E-Mail : trongduy@idecaf.gov.vn

Phụ trách phòng Đào tạo tiếng Pháp

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:109
Fax : (08) 38274354
E-mail: thanhthao@idecaf.gov.vn

Phụ trách phòng Hoạt động Văn hóa, Thông tin và Quan hệ đối ngoại

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:132
Fax : (08) 38291424
E-Mail : hanhvtm07@gmail.com

Phụ trách Thư viện Đa phương tiện

Bùi Thọ Quỳnh Nga

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:117
Fax : (08) 38274354
E-Mail : mediatheque@idecaf.gov.vn

Phụ trách phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:132 
Fax : (08) 38291424 
E-Mail : hanhvtm07@gmail.com

Kế toán trưởng

Lê Hương Giang

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:103
Fax : (08) 38291424
E-Mail : huonggiang@idecaf.gov.vn

Chuyên trách CampusFrance

Tel : (08) 38 27 43 55
E-mail: hochiminhville@campusfrance.org 

Cố vấn sư phạm  
Phụ trách các lớp tiếng Pháp người lớn

Ông Phạm Duy Thiện

Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 130
E-mail: phamduythien@idecaf.gov.vn
phamduythien@yahoo.fr

Cố vấn sư phạm
Phụ trách các lớp tiếng Pháp thiếu nhi
Phụ trách Câu lạc bộ tiếng Pháp Idecaf

Ông Hervé Fayet

Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 116
E-Mail: hervefayet@idecaf.gov.vn
           classesbilingues@hotmail.fr

 
Giới thiệu
  » Sơ đồ tổ chức
  » Chức năng - Nhiệm vụ
  » Địa điểm và giờ làm việc
 


 
Tin nóng
Lớp tiếng Pháp online tháng...
Khai giảng dự kiến: 04/01/2021
 
BẰNG DELF TP- tháng 9/2020
Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp kính mời thí sinh thi đạt kỳ thi DELF TP tháng 9.2020 đến nhận Bằng chính thức tại Phòng Giáo vụ, từ thứ hai đến thứ sáu ( sáng 7g30-11g00, chiều 13g00-16g00).
 
KHÓA I.2021
Tổng khai giảng: 04,05,09/01/2021
Ghi danh từ 14-31/12/2020
 
TRIỂN LÃM SÁCH MỚI - THÁNG...
Triển lãm sách mới tại Thư viện IDECAF với các tài liệu mới được chọn lọc.
Từ ngày 19/12 - 31/12/2020
Vào cửa tự do
 
 
Đăng ký tin thư
Email của bạn:
Viện Trao đổi Văn Hóa với Pháp (IDECAF)
31 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38295451 - Fax (84-28) 38291424
Bản Quyền © 2010 thuộc về idecaf.gov.vn
Viếng thăm : 6993816 | Đang xem : 5 | Về đầu trang