Trang chủ
Giới thiệu
Giảng dạy tiếng Pháp
Du học Pháp
Thư viện đa phương tiện
Hoạt động văn hoá
Dịch vụ khác
Hình ảnh
Liên hệ

Sơ đồ tổ chức
 
 
BAN LÃNH ĐẠO
 
Viện trưởng
 
Nguyễn Ngọc Lan

Tel : (08) 38295451 – máy lẻ:101
       (08) 38248413
Fax : (08) 38291424
E-Mail :
ngoclan@idecaf.gov.vn
 
Phó Viện trưởng
 
Đoàn Thị Thái Hà

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:102
Fax : (08) 38291424
E-Mail :
thaiha@idecaf.gov.vn
 
Phụ trách phòng Đào tạo tiếng Pháp
 
Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:109
Fax : (08) 38274354
E-mail: thanhthao@idecaf.gov.vn

 
Phụ trách phòng Hoạt động Văn hóa, Thông tin và Quan hệ đối ngoại

Bà 
Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:132
Fax : (08) 38291424
E-Mail : 
hanhvtm07@gmail.com
 
Phụ trách Thư viện Đa phương tiện
 
Bùi Thọ Quỳnh Nga
 
Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:117
Fax : (08) 38274354
E-Mail :
mediatheque@idecaf.gov.vn
 
Phụ trách phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị
 
Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:132 
Fax : (08) 38291424 
E-Mail : 
hanhvtm07@gmail.com
 
Kế toán trưởng
 
Lê Hương Giang

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:103
Fax : (08) 38291424
E-Mail :
huonggiang@idecaf.gov.vn
 
Chuyên trách CampusFrance
 
Tel : (08) 38 27 43 55
E-mail:
 
Cố vấn sư phạm
 
Ông Michel Le Gall
 
Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 129
          legallmichelpatrick@yahoo.fr
 
Cố vấn sư phạm  
Phụ trách các lớp tiếng Pháp người lớn
 
Ông Phạm Duy Thiện
 
Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 130
E-mail:
 
phamduythien@yahoo.fr
 
Cố vấn sư phạm
Phụ trách các lớp tiếng Pháp thiếu nhi
Phụ trách Câu lạc bộ tiếng Pháp Idecaf
 
Ông Hervé Fayet
 
Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 116
           classesbilingues@hotmail.fr
 

 

 
 
BAN LÃNH ĐẠO
 
Viện trưởng
 
Nguyễn Ngọc Lan

Tel : (08) 38295451 – máy lẻ:101
       (08) 38248413
Fax : (08) 38291424
E-Mail :
ngoclan@idecaf.gov.vn
 
Phó Viện trưởng
 
Đoàn Thị Thái Hà

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:102
Fax : (08) 38291424
E-Mail :
thaiha@idecaf.gov.vn
 
Phụ trách phòng Đào tạo tiếng Pháp
 
Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:109
Fax : (08) 38274354
E-mail: thanhthao@idecaf.gov.vn

 
Phụ trách phòng Hoạt động Văn hóa, Thông tin và Quan hệ đối ngoại

Bà 
Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:132
Fax : (08) 38291424
E-Mail : 
hanhvtm07@gmail.com
 
Phụ trách Thư viện Đa phương tiện
 
Bùi Thọ Quỳnh Nga
 
Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:117
Fax : (08) 38274354
E-Mail :
mediatheque@idecaf.gov.vn
 
Phụ trách phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị
 
Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:132 
Fax : (08) 38291424 
E-Mail : 
hanhvtm07@gmail.com
 
Kế toán trưởng
 
Lê Hương Giang

Tel : (08) 38295451 - máy lẻ:103
Fax : (08) 38291424
E-Mail :
huonggiang@idecaf.gov.vn
 
Chuyên trách CampusFrance
 
Tel : (08) 38 27 43 55
E-mail:
 
Cố vấn sư phạm
 
Ông Michel Le Gall
 
Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 129
          legallmichelpatrick@yahoo.fr
 
Cố vấn sư phạm  
Phụ trách các lớp tiếng Pháp người lớn
 
Ông Phạm Duy Thiện
 
Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 130
E-mail:
 
phamduythien@yahoo.fr
 
Cố vấn sư phạm
Phụ trách các lớp tiếng Pháp thiếu nhi
Phụ trách Câu lạc bộ tiếng Pháp Idecaf
 
Ông Hervé Fayet
 
Tel : (08) 38 29 54 51 - máy lẻ: 116
           classesbilingues@hotmail.fr
 

 

 
Giới thiệu
  » Sơ đồ tổ chức
  » Chức năng - Nhiệm vụ
  » Địa điểm và giờ làm việc
 
 
Tin nóng
ĐĂNG KÝ THI DELF PRIM - Tháng 6.2020
ĐĂNG KÝ THI DELF TỪ XA từ ngày 16/3 đến ngày 28/3
 
THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA
 
Lớp tiếng pháp tổng quát
Khai giảng: 16/03/2020
 
TÀI LIỆU MỚI - THÁNG 2.2020
Tài liệu mới tại Thư viện Idecaf - Tháng 2.2020
Bao gồm sách thực hành tiếng : giáo trình và sách ôn luyện ngữ pháp
 
THÔNG BÁO DỜI LỊCH HỌC ĐẾN...
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, các lớp tiếng Pháp tại IDECAF sẽ tạm nghỉ đến hết ngày 19/4/2020 theo như thông báo mới nhất của Sở Giáo dục TPHCM.
 
Tiếng Pháp thiếu nhi - thiếu...
Khai giảng: 29/02/2020
 
 
Đăng ký tin thư
Email của bạn:
Viện Trao đổi Văn Hóa với Pháp (IDECAF)
31 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38295451 - Fax (84-28) 38291424
Bản Quyền © 2010 thuộc về idecaf.gov.vn
Viếng thăm : 6494529 | Đang xem : 6 | Về đầu trang