VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Lớp 1&3: 19h30-21h, thứ 2-4-6
Lớp 5: 19h30-21h, thứ 3-5-7
các lớp tiếng Pháp tại IDECAF sẽ nghỉ từ ngày thứ hai, 10/5/2021
Tổ chức CREFAP/OIF tổ chức hai cuộc thi trực tuyến từ ngày 01-15/6/2021
Một số lời khuyên từ ông Guillaume de Miribel, Chủ tịch hội đồng giám khảo DELF DALF
Đạo diễn : Valérie Donzelli (Pháp, Bỉ, 2019, 88′)

Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca
Khai giảng: 07,08&12/6/2021
Ghi danh từ: 17/5 đến 05/6/2021

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !