VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Khai giảng: 29/11/2021
Khai giảng dự kiến: 13, 14/12/2021
Khai giảng dự kiến: 06/12/2021
Khai giảng thường xuyên
Các lớp tiếng Pháp trực tiếp tại IDECAF tạm hoãn khai giảng
Từ 31/5/2021 đến khi có thông báo mới.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !