VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Khai giảng: 06/06/2022
Khai giảng dự kiến: 25/05/2022
21/05 - 16:00 - IDECAF
28 Lê Thánh Tôn, Q.1
07/05 - 16:00 - Hồ Chí Minh
IDECAF
31 Thái Văn Lung, Q.1
Giá vé : 50.000 VNĐ
Giá vé dành cho học sinh, sinh viên: 40.000 VNĐ

Vé bán tại : IDECAF
Đăng ký từ 18-29/04/2022
Khai giảng: 16, 17, 21/05/2022
Khai giảng: 23/04/2022

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !