VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Một năm sử dụng miễn phí thư viện đa phương tiện dành cho học viên ghi danh học khóa 3.2021
Các lớp sẽ học trực tuyến cho tới khi có thông báo mới
Các lớp tiếng Pháp trực tiếp tại IDECAF tạm hoãn khai giảng
Từ 31/5/2021 đến khi có thông báo mới.
Khai giảng dự kiến: 14 & 15/6/2021
các lớp tiếng Pháp tại IDECAF sẽ nghỉ từ ngày thứ hai, 10/5/2021
Tổ chức CREFAP/OIF tổ chức hai cuộc thi trực tuyến từ ngày 01-15/6/2021

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !