VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

TRANG ĐIỂM DƯỠNG DA

Trang điểm dưỡng da
Thư viện Médiathèque - IDECAF
Thứ 7, 18/06/2022 / 9g30 - 11g30
Chỉ dành cho 30 bạn đăng ký sớm nhất !
Lệ phí : 50.000 đồng

 

 

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !