VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

TRIỂN LÃM SÁCH MỚI 2023

Hãy đến « TRIỂN LÃM SÁCH MỚI » 2023 sắp diễn ra tại thư viện IDECAF !

 


 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !