VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

WORKSHOP "LÀM NƯỚC HOA KHÔ"

LÀM NƯỚC HOA KHÔ
Thư viện IDECAF
Thứ bảy, 29/07/2023, 9g30-11g00
Chỉ dành cho 30 bạn đăng ký sớm nhất !
Phí tham gia : 150.000đ


LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !