VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

KHÓA III.2021

LỊCH THI XẾP LỚP                                                               GHI DANH ONLINE

Thứ bảy, ngày 29/5/2021
 
  từ 10h - 11h
  từ 13h30 - 15h
Thứ tư, ngày 02/6/2021   từ 15h - 17h
Thứ bảy, ngày 05/6/2021   từ 10h-11h

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !