VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
LỚP 1 - TRÌNH ĐỘ A1
Online 100%
Khai giảng: 06/02/2023
Xem chi tiết
KHÓA I.2023
Khai giảng: 13, 14, 18/02/2023
Xem chi tiết
LỚP 1 - TRÌNH ĐỘ A1
Khai giảng dự kiến: 19&20/12/2022
Xem chi tiết
LỚP TIẾNG PHÁP TRÌNH ĐỘ B2
Khai giảng dự kiến: 28/11/2022
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !