VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
LỚP ĐẦU TRINH ĐỘ A2
Khai giảng: 29/11/2021
Xem chi tiết
LỚP ĐẦU TRÌNH ĐỘ B1
Khai giảng dự kiến: 13, 14/12/2021
Xem chi tiết
LỚP ĐẦU TRÌNH ĐỘ A1
Khai giảng dự kiến: 06/12/2021
Xem chi tiết
LỚP ONLINE 100% - ĐẦU TRÌNH ĐỘ A1
Khai giảng dự kiến:
- thứ ba 09/11/2021
- thứ bảy 13/11/2021
- thứ ba 16/11/2021
Xem chi tiết
LỚP ONLINE 100% - ĐẦU TRÌNH ĐỘ A1
Khai giảng dự kiến:
- thứ bảy 23/10/2021
- thứ hai 25/10/2021
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !