VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
LỚP TIẾNG PHÁP ONLINE
Khai giảng thường xuyên
Xem chi tiết
LỚP CẤP TỐC - TRÌNH ĐỘ B1
Khai giảng: 23/8/2021
Lịch học: thứ 2-4-6, từ 17h45-20h45
Xem chi tiết
LỚP 6 - TRÌNH ĐỘ A2 - ONLINE 100%
Khai giảng: 10/8/2021
Lịch học: thứ 3-5-7, từ 19h30-21h
Xem chi tiết
LỚP 1 - TRÌNH ĐỘ A1 - 100% ONLINE
Khai giảng: 10/8/2021
Lịch học: thứ 3-5-7, từ 18h-21h
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !