VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
KHAI GIẢNG MỘT SỐ LỚP TRONG THÁNG 6.2021
Các lớp sẽ học trực tuyến cho tới khi có thông báo mới
Xem chi tiết
LỚP TỔNG QUÁT ONLINE - THÁNG 6/2021
Khai giảng dự kiến: 14 & 15/6/2021
Xem chi tiết
LỚP TỔNG QUÁT ONLINE - THÁNG 5/2021
Lớp 1&3: 19h30-21h, thứ 2-4-6
Lớp 5: 19h30-21h, thứ 3-5-7
Xem chi tiết
KHÓA III.2021
Dự kiến Khai giảng: cuối tháng 6.2021
Ghi danh từ: 17/5/2021
Xem chi tiết
LUYỆN VIẾT NGỮ PHÁP
Khai giảng: 03/4/2021
thứ bảy, 13h-14h30
Giáo viên Pháp
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !