VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

VIỆN TRƯỞNG IDECAF ĐƯỢC BỔ NHIỆM VỊ TRÍ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI HŨU NGHỊ VIỆT-PHÁP TPHCM.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !