VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

LỊCH THI DELF/DALF TẠI IDECAF NĂM 2022

 

 

DELF Junior
Dành cho
  Học sinh THCS & THPT  

DELF Prim
Dành cho
    Học sinh tiểu học   

DELF TP
Dành cho
     Tất cả các độ tuổi    

DELF Junior
Dành cho
  Học sinh THCS & THPT  

DELF Prim
Dành cho
   Học sinh tiểu học   

Tháng 5/2022

Tháng 5/2022

Tháng 9/2022

Tháng 11/2022

Tháng 12/2022

Đăng ký

18 - 29/4/2022

01 - 11/03/2022

08 - 19/8/2022

24/10 - 04/11/2022

05 - 16/9/2022

 Ngày thi

21/5: A1, B1
22/5: A2, B2

28/5: A1.1, A2
29/5: A1

10/9: A1, C1
11/9: B1
17/9: A2, C2
18/9: B2

26/11: A1, B1
27/11: A2, B2

03/12: A1.1, A2
04/12: A1

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !