VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

DELF PRIM_THÁNG 5/2022

Sau một năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, kỳ thi DELF Prim đã có thể tổ chức trở lại vào tháng 5.2022 tại IDECAF.

Để chuẩn bị cho kỳ thi DELF Prim vào tháng 5.2022, Phụ huynh học sinh có thể bắt đầu tiến hành đăng ký thi tại #IDECAF từ ngày 01- 11/03/2022.

Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại IDECAF từ 01-11/03/2022 theo giờ hành chính trong tuần (từ thứ hai đến thứ bảy).

Cách 2: Tải mẫu phiếu Đăng ký thi DELF Prim và làm theo hướng dẫn tại đây: https://idecaf.gov.vn/8/dang-ky-thi

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !