VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
DELF TP - THÁNG 9/2022
Đăng ký từ 08-19/08/2022
Xem chi tiết
DELF JUNIOR_THÁNG 05/2022
Đăng ký từ 18-29/04/2022
Xem chi tiết
DELF PRIM_THÁNG 5/2022
Đăng ký thi từ 01-11/03/2022
Xem chi tiết
LỊCH THI DELF/DALF TẠI IDECAF NĂM 2022
DELF JUNIOR: Tháng 5 & 11
DELF PRIM: Tháng 5 & 12
DELF TP: Tháng 9
Xem chi tiết
KỲ THI DELF JUNIOR & PRIM - THÁNG 11&12/2021 TẠI IDECAF
Hủy kỳ thi Delf Junior & Prim - Tháng 11&12/2021 tại IDECAF
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !