VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
LỊCH THI DELF/DALF TẠI IDECAF NĂM 2022
DELF JUNIOR: Tháng 5 & 11
DELF PRIM: Tháng 5 & 12
DELF TP: Tháng 9
Xem chi tiết
KỲ THI DELF JUNIOR & PRIM - THÁNG 11&12/2021 TẠI IDECAF
Hủy kỳ thi Delf Junior & Prim - Tháng 11&12/2021 tại IDECAF
Xem chi tiết
KỲ THI DELF TP - 09/2021 TẠI IDECAF
Hủy kỳ thi DELF TP - 09/2021 tại IDECAF
Xem chi tiết
TẠM HOÃN KỲ THI DELF PRIM & JUNIOR THÁNG 7/2021
Kỳ thi DELF PRIM & JUNIOR tháng 7/2021
tạm hoãn do tình hình dịch bệnh Covid
vẫn diễn biến phức tạp.
Lịch thi mới sẽ được thông báo sau.
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !