VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
KỲ THI DELF TP VÀ DELF JUNIOR THÁNG 9/2023
Hủy kỳ thi DELF TP và DELF JUNIOR - Tháng 9/2023 tại IDECAF
Xem chi tiết
DELF JUNIOR - THÁNG 11/2022
Đăng ký thi từ 24/10 đến 04/11/2022
Xem chi tiết
DELF PRIM - THÁNG 12/2022
Đăng ký thi: từ 05 - 16/9/2022
Xem chi tiết
DELF TP - THÁNG 9/2022
Đăng ký từ 08-19/08/2022
Xem chi tiết
DELF JUNIOR_THÁNG 05/2022
Đăng ký từ 18-29/04/2022
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !