VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ

ARTELIA VIETNAM

If you are interested in this opportunity, please send your CV to / Vui lòng gửi hồ sơ về : emploi-stage@idecaf.gov.vn

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !