VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp,

các lớp tiếng Pháp tại IDECAF sẽ nghỉ từ ngày thứ hai, 10/5/2021

cho đến khi có thông báo mới

Xin cảm ơn.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !