VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

LUYỆN THI TCF

Dành cho học viên đã học xong trình độ A1 trở lên

Đăng ký qua email: ghidanh@idecaf.gov.vn

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !