VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

Bằng DELF (Bằng tiếng Pháp cơ bản) và bằng DALF (Bằng tiếng Pháp chuyên sâu):

- Là hai văn bằng chính thức và duy nhất do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp.

- Bao gồm 7 cấp độ độc lập và phù hợp với các cấp độ chung theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).
 

 

 

10 Lý do để thi lấy bằng DELF/DALF :
•    Là những văn bằng chính thức, được thế giới công nhận
•    Do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp để đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các học viên mà tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ
•    Các văn bằng này bao gồm 6 cấp độ theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECRL)
•    Các văn bằng này có giá trị suốt cuộc đời
•    Là một chứng chỉ về khả năng tiếng Pháp
•    Đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các cá nhân, học sinh, sinh viên đại học hoặc những người đã đi làm
•    Miễn kiểm tra trình độ ngôn ngữ để vào một trường đại học tại Pháp
•    Một « tín chỉ » quan trọng cho thí sinh khi đăng ký vào một trường đại học sử dụng tiếng Anh
•    Một công cụ không thể thiếu cho những người muốn nhập cư vào Canada
•    Cùng một bài thi áp dụng trên toàn thế giới: 400 000 thí sinh/năm trên 174 quốc gia.

Các bạn tham khảo mẫu đề thi DELF TP tại đây : DELF tout public | France Education international (france-education-international.fr)

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !