VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
DELF JUNIOR: Tháng 5 & 11
DELF PRIM: Tháng 5 & 12
DELF TP: Tháng 9
Khai giảng dự kiến:; 06 & 10/01/2022
Khai giảng dự kiến: 03/01/2022
Khai giảng: 29/11/2021
Khai giảng dự kiến: 13, 14/12/2021
Khai giảng dự kiến: 06/12/2021
Khai giảng thường xuyên

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !