VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Khai giảng dự kiến: 22/07/2024
Khai giảng dự kiến: 22/07/2024
Khai giảng dự kiến: 22/07/2024
Khai giảng dự kiến: 20/6/2024
Khai giảng dự kiến: 17/6/2024
Khai giảng: 22, 23& 27/7/2024
Khám phá lịch sử và trau dồi ngoại ngữ
Khai giảng: 10/6/2024

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !