VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Nhận đăng ký từ 06-17/4/2021
24/04 - 16:00 - Hồ Chí Minh
IDECAF - 31 Thái Văn Lung, Q.1
Đạo diễn: Marie Sophie Chambon (Pháp, 2019, 88’)
Diễn viên: Laure Duchêne, Angèle Metzger, Pauline Serieys
17/04 - 16:00 - TP.Hồ Chí Minh
IDECAF - 31 Thái Văn Lung, Q.1

Đạo diễn: Nicolas Boukhrief (Pháp, 2019, 115’)
10/04 - 16:00 - TP. Hồ Chí Minh
IDECAF - 31 Thái Văn Lung, Q.1


Đạo diễn: Louis Clichy, Alexandre Astier (Pháp, 2018, 85′)
Diễn viên: Christian Clavier, Guillaume Briat
“L’Atelier” đã được đưa vào giảng dạy từ khóa học 2.2021.
Đạo diễn: Lorenzo Mattotti (Ý- Pháp, 2019, 82′)
Khai giảng: 03/4/2021
thứ bảy, 13h-14h30
Giáo viên Pháp

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !