VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
LỚP ONLINE 100% - ĐẦU TRÌNH ĐỘ A1
Khai giảng dự kiến:
- thứ bảy 23/10/2021
- thứ hai 25/10/2021
Xem chi tiết
LỚP ONLINE 100% - ĐẦU TRÌNH ĐỘ A1
Khai giảng dự kiến: thứ hai 18/10/2021
Xem chi tiết
TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP ONLINE 100%
Khai giảng dự kiến : 11,12 &16/10/2021
Các lớp đầu trình độ : A1, A2, B1
Xem chi tiết
LỚP TIẾNG PHÁP ONLINE
Khai giảng thường xuyên
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !