VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
LUYỆN THI DELF A2,B1,B2
Khai giảng dự kiến: 26/9/2022
Xem chi tiết
KHÓA V.2022
Khai giảng: 26, 27/9 & 01/10/2022
Xem chi tiết
LUYỆN THI DELF PRIM & JUNIOR
Khai giảng dự kiến: 20/08/2022
Xem chi tiết
TIẾNG PHÁP THIẾU NHI - THIẾU NIÊN
Khai giảng dự kiến: 20&23/08/2022
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !