VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

Đăng ký Online

Tải phiếu đăng ký thi:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ONLINE
(email: ghidanh@idecaf.gov.vn)

1. Tải và điền đầy đủ thông tin mẫu phiếu ghi danh (DELF TP, DELF Junior, DELF Prim)

2. Gửi lại phiếu đăng ký tại UPLOAD phiếu đăng ký

3. Sau khi nhận được phiếu đăng ký của học viên, phòng Đào tạo sẽ có thư trả lời cụ thể qua email.


4. Thông tin chuyển khoản: VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
- Số tài khoản : 37028096868
- Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh Tân Định
- Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: HO TEN_số điện thoại, DELF (Trinh độ đăng ký)

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !