VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ BÀI THI DELF
Một số lời khuyên từ ông Guillaume de Miribel, Chủ tịch hội đồng giám khảo DELF DALF
Xem chi tiết
LUYỆN THI DELF JUNIOR THÁNG 3.2021
Khai giảng 20/3/2021
Học phí: 3.250.000đ/ khóa 8 tuần
Xem chi tiết
LUYỆN THI DELF PRIM THÁNG 3.2021
Khai giảng: 20/3/2021
Học phí: 3.250.000đ/ khóa 8 tuần
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !