VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

Ghi danh Online

HƯỚNG DẪN GHI DANH ONLINE
(email: ghidanh@idecaf.gov.vn)

1. Tải và điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu ghi danh (Lớp thiếu nhi - thiếu niên, Lớp người lớn)


2. Gửi lại phiếu đăng ký tại UPLOAD mẫu đăng ký. Sau khi nhận được phiếu đăng ký của học viên, phòng Đào tạo sẽ có thư trả lời cụ thể qua email.

3. Đối với học viên đang học, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo để có thông tin về học phí trước khi chuyển khoản.


4. Thông tin chuyển khoản: VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
- Số tài khoản : 37028096868
- Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh Tân Định
- Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: HỌC PHI, HO TEN_số điện thoại, mã lớp, khóa học

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !